Skip links
Hoe trunk-based development ook jouw app upgrade

Hoe trunk-based development ook jouw app upgrade

Ben je zelf niet thuis in de techniek, dan kan het vinden van een goede app ontwikkelaar een uitdaging zijn. Want wat is de basis voor een betrouwbare app?

Een belangrijke eis voor een duurzame toekomstproof app, is dat de app bouwer je inlicht over het toegepaste versiebeheersysteem. Niet alleen filter je hiermee de hobbyist van de echte professional – versiebeheersystemen zijn een must –, het kan bovendien uitmonden in enorme besparingen. En voordelen op zowel de korte – als lange termijn.Wat is trunk-based 
development? 

Voordat we de voordelen met je kunnen delen van trunk-based app ontwikkeling, zullen we dit versiebeheersysteem, of Version Control System, (VCS) kort toelichten.

Misschien wel de beste metafoor is de trunk, of (boom)stam, met daaraan takken. Als meerdere mensen, nu of in de toekomst, moeten werken aan dezelfde code van je app, dan is een goede manier nodig van het organiseren van deze versies over de tijd, voor iedere wijziging die wordt toegebracht. Dat kan bijvoorbeeld door diverse ontwikkelaars takken te laten ontwikkelen voor aan de stam en deze later toe te voegen wanneer zij klaar zijn met ontwikkelen. Of, iedereen kan werken vanaf de stam en dan kiezen voor de juiste tak zodra deze goed genoeg ontwikkeld is voor de release: de trunk-based development methode.Trunk-based development, de voordelen: 

  • Kan grote financiële besparingen opleveren
  • Verdere ontwikkelingen eenvoudig toepasbaar
  • Meerdere ontwikkelaars kunnen er tegelijk aan werken waardoor je niet meer per se afhankelijk bent van één partij


1. Beperking van conflicten + Efficiëntie = Netto resultaat

Door de applicatie vanuit dezelfde stam te ontwikkelen, kunnen eenvoudig eerdere versies worden teruggehaald. Bovendien is te zien wie de laatste wijzigingen heeft aangebracht. En wat er is aangepast. Wil je toch terug naar de voorgaande versie? Alle versies blijven bewaard, waardoor dit op ieder gewenst moment mogelijk is. Vroegtijdige detectie door integratie wordt standaard en maakt snelle resoluties mogelijk.

Want waar in de eerste genoemde methode verschillende ontwikkelaars – soms tot maanden lang – aan hun eigen versie (tak) werken, kan inmiddels ook de stam over al deze tijd zo ver zijn doorontwikkeld, dat aansluiten achteraf risico’s en fusieconflicten oplevert. Wat vraagt om tijdrovende oplossingen. Want waar in het proces ligt precies het probleem?

Dit versus trunk-based development waarbij er met regelmaat codeveranderingen worden geïntegreerd en daarmee er direct meetmomenten zijn. Bovendien kunnen de ontwikkelingen frequenter worden getest: het vormt direct een geheel. Onmisbaar dus voor wie ontwikkelingen op de voet wil kunnen volgen en bovendien snel(ler) resultaat wil zien. Situaties kunnen effectiever worden teruggedraaid – in vroege stadia – indien nodig en de kans op fouten wordt direct geminimaliseerd.


2. Continuous Integration (CI)

Deze zojuist beschreven continue integratie vereenvoudigt bovendien iedere verdere doorontwikkeling, doordat wederom vanaf dezelfde basis kan worden doorontwikkeld. Wellicht wens je aanvullende diensten wanneer de wensen van je doelgroep zijn veranderd? Of misschien wil je zelfs meerdere versies van dezelfde app voor verschillende doelgroepen? Export strategieën? Mobiele ontwikkelingen waardoor je app aanvullende functies kan bieden? Ook op termijn kunnen deze wensen met trunk-based development eenvoudiger worden geïntegreerd. Waarmee we direct komen tot het laatste punt.


3. Multi-inzetbaar en toekomstgericht 

Het ontwikkelen van een app kan variëren van een dag tot ruim een jaar. Blijkt de gekozen partij toch niet de juiste? Met trunk-based development kunnen meerdere ontwikkelaars en zelfs meerdere partijen tegelijk werken aan dezelfde app, waardoor je niet meer per se afhankelijk bent van een en dezelfde partij. Blijkt de gekozen start-up toch de financiering niet rond te krijgen, hoef je dus niet te wachten op die specifieke partij. Vooruitgang blijft mogelijk.

Kortom, trunk-based app development in de praktijk:

Efficiëntie ↑ -> Benodigde tijd app ontwikkeling ↓ -> Kosten applicatie ↓

 

Voor welke bedrijven is trunk-based app development geschikt?

Zowel voor de allergrootste als kleine bedrijven is trunk-based development geschikt.

Call Now ButtonNeem contact op!