Skip links

Varier

De digitale stoel

Case: We worden ons er steeds meer bewust van dat lang zitten slecht voor je is. Wat kunnen we doen met deze kennis?

De oplossing: De Varier app gebruikt een complex algoritme dat een seintje geeft wanneer je je positie moet veranderen of wanneer het goed is om even te gaan staan en rond te lopen. Deze afwisseling komt ten goede aan de gezondheid.

Het resultaat: Varier helpt mensen dagelijks bewust met hun gezondheid bezig te zijn door een betere balans te creeeren tussen zitten, staan en lopen.

LANGUAGES

Objective-C
Java
PHP

TECH

AFNetworking, CoreBLE, AppleHealth, GoogleHealth, EstimoteBeaconSDK, Picassso, OKHTTP, Butterknife, CakePHP, Linux, NGinx, MySQL

INTEGRATIONS

Estimote Beacons
Google Analytics
Urban Airship

Varier 1 - Varier
Varier 2 - Varier
Varier 4 - Varier
Varier 6 - Varier
Varier 8 - Varier
Varier 3 - Varier
Varier 5 - Varier
Varier 7 - Varier
Varier 9 - Varier
Call Now ButtonNeem contact op!