Skip links
Hoe creëer je een gepersonaliseerde digitale gebruikerservaring binnen de grenzen van de AVG boete

Hoe creëer je een gepersonaliseerde digitale gebruikerservaring binnen de grenzen van de AVG boete

De ontwikkelingen na 1 jaar AVG (GDPR)

Waar staan we nu na 1 jaar AVG? Tijdens het recente Nodes event “The Future of Omnichannel Customer Experiences” werd vanuit expertvisie gekeken naar de ontwikkelingen in de AVG en vooral: “Hoe creëer je een gepersonaliseerde gebruikerservaring op alle digitale kanalen binnen de grenzen van de AVG (GDPR)?” De tips, samenvatting en kennisdeling van experts vind je hier.

AVG boete vs ontwikkelingen internationaal

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – of GDPR, zoals de internationale titel luidt – van kracht is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) pas één AVG boete in Nederland uitgedeeld. De AP heeft echter voorgenomen in 2019 strenger te zijn.

Kijken we naar de landen waar de AVG (GDPR) van kracht is, dan zijn er inmiddels meerdere landen waar tenminste één organisatie onder de loep ligt. In Nederland is bekend dat voornamelijk de Belastingdienst na twee jaar nog altijd niet GDPR-proof is. Toch werd de eerste en voorlopig nog enige AVG boete in Nederland, volgens het jaarverslag AP over 2018, eind 2018 opgelegd aan vervoersbedrijf Uber.

AVG boete in Nederland. Uber officieel beboet. Welke bedrijven liggen onder de loep  - Hoe creëer je een gepersonaliseerde digitale gebruikerservaring binnen de grenzen van de AVG boete
Vervoersgigant Uber werd als eerste bedrijf in Nederland beboet. Ook in andere Europese landen wordt strikt gekeken naar organisaties gericht op personenvervoer.

Hoe creëer je een gepersonaliseerde gebruikerservaring op digitale kanalen binnen de grenzen van de AVG boete

Kijken we specifiek naar de landen waar tech enorm in ontwikkeling is, op minimaal vergelijkbaar niveau met Nederland, dan zijn het de Nordics waar nu meerdere bedrijven serieus op de radar zijn. In 2019 is zowel Statistiekenbureau Greater Oslo Region, als een van Denemarkens grootste taxibedrijven, Taxa, wederom een vervoersgigant, beboet. Bedrijven waar enorm veel eindgebruikers bij betrokken zijn.

Reden genoeg voor Nodes om het event te organiseren gericht op de AVG (GDPR) en “The future of omnichannel customer experiences”. Want hoe creëer je die gepersonaliseerde gebruikerservaring op alle digitale kanalen binnen de grenzen van de AVG (GDPR)?
De samenvatting met de tips en adviezen, ingaand op ook de toekomst in AVG (GDPR), vind je hier.

Wat gebeurt er elders in Europa rondom de AVG (GDPR)?

In Polen heeft de Poolse databeschermingsautoriteit dit voorjaar een boete opgelegd van omgerekend 220.000 euro en in Frankrijk werd in januari de tot op heden hoogste AVG boete (GDPR boete) opgelegd aan niemand minder dan Google, van 50 miljoen euro. De allereerste boete, na slechts Een Portugees ziekenhuis kreeg overigens de aller eerste GDPR boete. Al na 53 dagen na invoering van de GDPR werd een totale boete van 400.000 euro verstrekt.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de AVG, de Europese privacywet die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Onder de AVG (tools) kunnen organisaties veel hogere boetes krijgen voor privacy overtredingen.

Call Now ButtonNeem contact op!